Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej jako: Polityka) określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku z korzystaniem z Serwisu oraz innych usług cyfrowych oferowanych przez The Village Network sp. z o.o.

 

§ 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest The Village Network sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa NIP:7011030333, wpisany do CEIDG w Warszawie, będąca właścicielem serwisu www.bliskoedu.pl (zwanego dalej Serwisem). Możesz skontaktować się z nami w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych pisząc na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem e-maila: info@bliskoedu.pl

 

§ 2. Bezpieczeństwo danych

The Village Network sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą czy przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa. Twoje dane przechowywane są na zabezpieczonym serwerze, stosujemy również chroniące certyfikaty SSL.

 

§ 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z poniżej opisanymi aktywnościami.

1. Rejestracja i udział w konferencjach i wydarzeniach/zakup produktów

Rejestrując się na organizowane przez nas wydarzenia, kupując bilet lub oferowane przez nas produkty, musisz podać wymagane w formularzach dane kontaktowe. Jest to niezbędne do rejestracji/zakupu i robisz to dobrowolnie. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji umowy, jaką zawieramy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia i archiwizacji dokumentów księgowych oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

2. Konto klienta

Wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tworzymy dla Ciebie panel klienta, w ramach którego otrzymujesz dostęp do materiałów edukacyjnych i kupionych produktów. Jest to niezbędne, aby zrealizować łączącą nas umowę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W ramach konta masz możliwość aktualizowania swoich danych.

 

Jeśli odstąpisz od umowy lub usuniesz konto Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celu ponownego zidentyfikowania Cię oraz posiadania historii złożonych przez Ciebie zamówień. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Porzucony koszyk

Nasz system odnotuje, kiedy w ramach zakupu produktu lub usługi nie kończysz realizacji zamówienia. Otrzymasz od nas maila z przypomnieniem o możliwości dokończenia zakupu, przetwarzając tym samym Twoje dane, jakie posiadamy. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Badanie satysfakcji i zbieranie opinii o usługach The Village Network sp. z o.o.

Zależy nam na tym, aby nasze produkty spełniały Twoje oczekiwania i chcemy je udoskonalać. W tym celu możemy przesyłać Ci prośbę o wyrażenie opinii o produkcie lub usłudze, a podstawą przetwarzania Twoich danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Możesz też przekazać nam opinię z własnej inicjatywy. W takim przypadku podstawą przetwarzania będzie udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Reklamacje i odstąpienie od umowy

Składając reklamację lub odstępując od umowy, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Jest to niezbędne aby złożyć takie oświadczenie. Twoje dane będziemy przetwarzać w celu realizacji reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie w celach archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Newsletter

Zapisując się do newslettera, za pośrednictwem formularza na naszych stronach dobrowolnie przekazujesz swój adres mailowy. Jest to niezbędne, abyś mógł otrzymywać informacje o bieżących nowościach i usługach oferowanych przez The VIllage Network sp. z o.o. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas wypełniania formularza subskrypcji. W każdym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zamieszczony w każdym wysyłanym newsletterze. Rezygnacja nie oznacza, że usuniemy Twoje dane - w ramach prawnie uzasadnionego interesu będziemy przechowywać Twoje dane aby wykazać, że wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Kontakt

Kontaktując się za pośrednictwem formularza na stronie lub poczty elektronicznej, otrzymujemy adres mailowy oraz informacje, które przekazujesz w treści wiadomości. Twoje dane przetwarzane będą w celu komunikowania się z Tobą. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez Ciebie poprzez nawiązanie kontaktu i wysłanie maila (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Po zakończeniu naszej komunikacji archiwizujemy Twoje dane w celu ewentualnego przedstawienia jej przebiegu w przyszłości w celach dowodowych. Podstawą prawną w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Portale społecznościowe
 • The Village Network sp. Z o.o. prowadzi profile w portalach społecznościowych:
 • Facebook - https://www.facebook.com/privacy/policy/
 • Instagram - https://privacycenter.instagram.com/policy/
 • Pinterest - https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
 • Youtube - https://policies.google.com/privacy
 • TikTok - https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en
 • LinkedIn - https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Profile pozwalają na utrzymanie kontaktu z użytkownikami, a także przedstawianie naszej oferty i promowania naszej działalności. Każdy z portali społecznościowych ma swoje polityki prywatności, które są dostępne dla ich użytkowników. Aby zapoznać się z zasadami przetwarzania Twoich danych oraz przysługujących Ci prawach, zapoznaj się z tymi dokumentami dla każdej z tych usług. Zamieszczone powyżej linki przekierują Cię do właściwej polityki prywatności wybranej usługi.

§ 4. Okres przetwarzania Twoich danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres:

 

 1. realizacji celów opisanych w Polityce,
 2. do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu do do ich przetwarzania, lub
 3. do czasu wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody.

Po tym czasie Twoje dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

 

§ 5. Źródła pozyskania danych

 

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od użytkowników naszego Serwisu w zakresie, w jakim zostają nam udostępnione. Twoje dane możemy pozyskać również w przypadku nawiązywania współpracy z podmiotami, które wskażą Cię jako osobę je reprezentującą, a także w przypadku danych znajdujących się na dokumentach pełnomocnictwa lub odpowiednich wyciągach z rejestrów. Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może okazać się niezbędne, aby użytkownik mógł skorzystać z niektórych usług Serwisu, np. newslettera.

 

§ 6. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez firmy, z których usług korzystam w związku z działaniem strony. Należą do nich:

 1. Prelegenci wydarzeń organizowanych przez Administratora;
 2. Operating Company, LLC. - dostawca usługi hostingu poczty i serwera, na którym przechowywane są Twoje dane,
 3. HubSpot, Inc. - operator systemu HubSpot, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeśli zapisałeś się do newslettera,
 4. Google - dostawca usługi Google Analytics, wykorzystywanej do analizy ruchu na stronie oraz statystyk strony,
 5. Podmioty świadczące usługi w zakresie płatności elektronicznych, w szczególności Blue Media S.A.
 6. Podwykonawcy techniczni - podmioty, które w związku ze świadczeniem wsparcia technicznego obsługi strony mogą mieć dostęp do Twoich danych.
 7. Partnerzy biznesowi - firmy, z których usług korzystamy prowadząc działalność gospodarczą, takie jak doradcy, firmy księgowe, biuro rachunkowe.

 

Wskazani dostawcy, mogą przechowywać dane na serwerach zlokalizowanych poza EOG, np. w USA (Google, Disqus). Oznacza to, że Twoje dane mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są to jednak podmioty, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie, w szczególności RODO. Dane nie będą przekazywane do państw, które nie są objęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

 

§ 7. Twoje prawa

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzam je w oparciu o mój prawnie uzasadniony interes,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzam Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

 

Szczegółowe zasady ich realizacji opisane zostały w art. 16 – 21 RODO. Pamiętaj, że nie wszystkie z tych uprawnień mają charakter bezwzględny i możesz z nich skorzystać w każdej sytuacji. W razie wątpliwości skontaktuj się na info@bliskoedu.pl

 

§ 8. Profilowanie i automatyczne decyzje

Na naszych stronach wykorzystujemy pliki cookies i technologie śledzące Twoje zachowania. Również nasz system mailingowy identyfikuje podejmowane przez Ciebie działania - wiemy, którego maila otworzyłeś, w jaki link kliknąłeś. Korzystamy też z narzędzi analitycznych, oferowanych przez serwisy społecznościowe.

 

Robimy to, aby optymalizować działanie naszych stron oraz przygotowywać i udostępniać Ci spersonalizowaną komunikację, dopasowaną do Twoich potrzeb.

 

§ 9. Pliki cookies

1. Czym są pliki cookies?

 

Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez stronę internetową, którą odwiedzasz i zapisywane na urządzeniu, z którego w tym czasie korzystasz. Ciasteczka zawierają dane niezbędne do funkcjonowania strony w sposób prawidłowy i odpowiadający Twoim preferencjom i oczekiwaniom. Cookies nie służą temu, aby zidentyfikować Twoją tożsamość.

2. Jakie rodzaje ciasteczek przetwarzamy i w jakim celu je wykorzystujemy?

Cookies stałe (własne) - to informacje, które pozostają w pamięci przeglądarki, z której odwiedzasz stronę i zezwalają na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, kiedy odwiedzasz stronę. Administrator wykorzystuje je, aby zapewnić prawidłowe działanie stron internetowych.

 

Cookies sesyjne - to tymczasowe informacje, przechowywane w pamięci przeglądarki, z której odwiedzasz stronę, do momentu jej zamknięcia.

 

Cookies podmiotów zewnętrznych (third party cookies) - to informacje, które pochodzą z serwerów firm trzecich, z których usług korzystamy, takich jak Google Analytics, Facebook, czy LinkedIn. Wykorzystuje je w celu analizy Twoich zachowań i ruchu na stronie, a ich głównym celem jest rozwój funkcjonowania naszych stron internetowych.

3. Na jakiej podstawie wykorzystujemy pliki cookies?

W trakcie pierwszej wizyty na stronie udostępniana jest Ci informacja o stosowaniu plików cookies. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, z której odwiedzasz stronę, oznacza to Twoją zgodę na wykorzystywanie ciasteczek w opisany sposób.

 

Pliki cookies konieczne – zawsze aktywne: Te pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, bez nich nie moglibyśmy zapewnić poprawnego funkcjonowania strony internetowej. Przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte jest o art. 6 ust. 1 lit. F RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Tylko te cookies możemy przechowywać automatycznie na Twoim urządzeniu, dla wszystkich innych potrzebujemy Twojej zgody.

 

Pliki cookies analityczne: To pliki cookies, które służą nam do poprawy naszych usług i działania Serwisu. Te pliki cookies dostarczane są przez podmioty współpracujące z nami i świadczące usługi analityczne i statystyczne. Pliki te pomagają w określeniu liczby odwiedzin, ich źródeł oraz śledzenie ruchu. Pozwala to na zrozumienie kto, kiedy i w jaki sposób korzysta z Serwisu. Odmowa zapisywania plików analitycznych nie spowoduje ograniczenia funkcjonalności Serwisu, a Twoje działania nie będą zapisywane w naszych statystykach.

 

Pliki cookies marketingowe: Pliki te pozwalają nam personalizować treści, mogą być wykorzystywane w naszych działaniach i kampanich reklamowych w ramcach działania Serwisu oraz na stronach podmiotów trzecich. W przypadku odmowy udzielenia zgody na te pliki cookies nie spowoduje to ograniczenia funkcjonalności Serwisu, a wyświetlane Ci reklamy nie będą spersonalizowane.

 

Na jakiej podstawie wykorzystujemy pliki cookies? W trakcie pierwszej wizyty na stronie udostępniana jest Ci informacja o stosowaniu plików cookies w formie banneru. W przypadku wskazania opcji „Zgoda na wszystkie” zaakceptujesz wszystkie pliki cookie, które znajdują się na stronach Serwisu, potwierdzasz zapoznanie się z zasadami i celami ich stosowania, a także możliwość przekazywania ich naszym partnerom w opisanych przypadkach. Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz wybrać opcję „Zgoda na niezbędne”, co spowoduje, że odrzucone zostaną wszystkie pliki cookie, z wyłączeniem tych, które są niezbędne do poprawnego działania Serwisu. Dla wykorzystania tych plików cookie nie jest wymagana zgoda, ponieważ pozwalają one na poprawne wyświetlanie i funkcjonowanie Serwisu (podstawa prawna: art. 173 ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne).

 

Pamiętaj, że możesz samodzielnie dokonać zmiany ustawień cookies w przeglądarce, zablokować ich gromadzenie, zablokować lub usunąć. Pamiętaj, że ograniczenie stosowania ciasteczek może ograniczyć korzystanie z niektórych funkcjonalności na stronie. Aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji ustawień dotyczących plików cookies w dla Twojej przeglądarki możesz zapoznać się z informacjami m. in. pod adresami:

 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
 • Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;
 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 • Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 

§ 10. Wtyczki społecznościowe

Na stronach Serwisu używane są wtyczki do serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram i Youtube. Na stronach zamieszczamy też materiały z zewnętrznych portali, takich jak YouTube, zarządzanych przez Google.

 

Klikając w widget, możesz przenieść się na profile społecznościowe Administratora w tych serwisach. Wyświetlając stronę, na której zainstalowana jest wtyczka, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych a zawartość wtyczki jest przekazywana przez administrowanie bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana z naszą stroną. Dzięki tej integracji portal społecznościowy otrzymuje informację, że został wyświetlony, nawet jeśli Ty nie posiadasz tam konta lub nie jesteś do niego zalogowany. Również jeśli polubisz lub udostępnisz publikowane treści, portal społecznościowy otrzyma taką informację i zachowa ją na swoich serwerach. Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich przetwarzania znajdziesz w politykach prywatności administratorów tych serwisów społecznościowych.

 

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie wizyty na naszych stronach bezpośrednio do Twojego profilu społecznościowego, przed wyświetleniem strony wyloguj się ze swojego konta. Jeśli chcesz zupełnie uniemożliwić wykorzystanie wtyczek, dostosuj ustawienia swojej przeglądarki (np. poprzez wykorzystanie trybu incognito).

 

§ 11. Materiały z serwisów zewnętrznych

Na stronach zamieszczamy materiały z zewnętrznych portali, takich jak YouTube, zarządzanych przez Google. Kiedy odtwarzasz film, Google otrzymuje o tym informację, nawet jeśli nie posiadasz konta na YouTube lub nie jesteś zalogowany. Taka informacja przesyłana jest bezpośrednio na serwer Google.

 

Jeśli będziesz zalogowany na swoje konto, usługodawca przypisze odwiedziny naszej strony do Twojego profilu w jego serwisie. Jeśli chcesz tego uniknąć, przed wyświetleniem materiału wyloguj się ze swojego konta. Jeśli chcesz zupełnie uniemożliwić wykorzystanie informacji, dostosuj ustawienia swojej przeglądarki.

 

§ 11. Logi serwera

Automatycznie i niezależnie od nas, kiedy korzystamy ze stron internetowych, do serwera na którym jest są one przechowywane wysyłane są zapytania. Zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują informacje o technicznym zapleczu korzystania przez Ciebie ze strony - adres IP, datę i czas odwiedzin, informacje o przeglądarce internetowej. Logi nie zawierają informacji, które pozwolą na zidentyfikowanie, kim jesteś. Wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania stroną oraz w celach statystycznych. Dostęp do logów mają jedynie osoby upoważnione, takie jak administrator serwera.

 

Zmiany Polityki Prywatności

The Village Network sp. z o.o zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany Polityki Prywatności będą komunikowane mailowo, na stronie Serwisu lub podczas logowania do Serwisu. Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej. W razie powstania zmian, należy niezwłocznie się z nimi zapoznać.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza akceptację plików cookies.