dziewczynka w czerwonej czapce zatyka uszy i uśmiecha się patrzy w górę

Niepubliczne żłobki i przedszkola bliskościowe, sieć nie-zwykłych placówek

Świadome rodzicielstwo, innowacyjna opieka i edukacja, pedagogika Reggio Emilia

ZNAJDŹ przedszkole lub żłobek

Kim jesteśmy?

BLISKO tworzą ludzie - czyli nasz zespół. Łączymy różnorodne kompetencje i zainteresowania z obszarów: pedagogiki, psychologii, neurobiologii, ale też designu czy architektury wnętrz.

Jesteśmy rodzicami. Mamy możliwość, by nasze pomysły na bieżąco sprawdzać z najbardziej wymagającymi i bezwzględnie szczerymi ekspertami – naszymi dziećmi.

właścicielki marki Blisko Aleksandra Kozera

Co jest dla nas ważne?

serce i dłonie

PRZYNALEŻNOŚĆ

Promujemy równość i sprawiedliwość społeczną. Każde dziecko i jego opiekunowie mogą dołączyć do naszych placówek – niezależnie od tego, skąd pochodzą, w co wierzą i jakie mają przekonania. Tworzymy miejsca, w których wszystkie dzieci czują się akceptowane, wspierane i doceniane.
dwie trzymające się dłonie

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa. Nasza kadra jest przeszkolona z pierwszej pomocy i zarządzania sytuacjami awaryjnymi, aby reagować szybko i skutecznie. Mamy zdefiniowane i opisane standardy jakości oraz przejrzysty system sprawdzania i certyfikacji placówek.
serce objęte rękami

DOBROSTAN

Wspieramy dzieci w rozpoznawaniu i rozumieniu emocji, a także zarządzaniu nimi w sposób konstruktywny. Uczymy, jak budować i utrzymywać balans emocjonalny. Inspirujemy dzieci do tego, by dążyły do swoich celów, jednocześnie rozwijając ich determinację i odporność na porażki.

Co robimy?

Tworzymy sieć przedszkoli i żłobków bliskościowych. Prowadzimy niepubliczne przedszkola, żłobki niepubliczne, punkty opieki dziennej i kluby dziecięce. Działamy w Polsce i Hiszpanii. Częścią BLISKO są też Wioski – kameralne miejsca opieki inspirowane filozofią Reggio Emilia. Wioski są miejscami premium. Otwierają i prowadzą je osoby, które chcą zmieniać edukację wczesnodziecięcą. Wioski działają jako sieć franczyzowa – każdy może dołączyć do naszej społeczności i otworzyć własną Wioskę.

dziecko trzyma palec przy twarzy ma zdziwioną minę

Dla kogo to robimy?

blisko dla dzieci mama i syn czytają razem książkę

DLA DZIECI

Chcemy, by dzieci miały dostęp do edukacji alternatywnej – opartej na zabawie i relacjach. Chcemy wspierać je w rozwoju społecznym, fizycznym i poznawczym. Chcemy, by edukacja Małego Człowieka była oparta na szacunku do jego człowieczeństwa. By dzieci czuły się przynależne, bezpieczne i ważne. Widzimy dzieci jako kompetentne, mądre, zdolne do działania i budowania relacji z innymi dziećmi, dorosłymi oraz z otaczającym je światem. Dzieci są pełne ciekawości i mają potencjał do osiągania zamierzonych celów.

rodzina mama tato i dwóch synów

DLA RODZICÓW

Chcemy, by rodzice czuli się wspierani i szanowani w ich niezwykle trudnej roli pierwszych nauczycieli, ale też wolni w dokonywaniu wyborów dotyczących ich życia zawodowego. By mogli tworzyć wraz z innymi rodzicami empatyczną społeczność, w której mogą zadbać o swój dobrostan. Rodzice w BLISKO spotykają się nie tylko na zebrania organizacyjne, ale też po to, żeby po prostu spędzić czas razem. Słuchamy pomysłów, potrzeb i oczekiwań komunikowanych przez rodziców, poznajemy się bliżej i tworzymy relacje.

kobieta gra na skrzypcach dla dzieci

DLA PEDAGOGÓW

Chcemy, by pedagodzy edukacji wczesnodziecięcej byli doceniani i wspierani w swojej ścieżce rozwoju. By mieli warunki pracy, w których mogą usłyszeć potrzeby dzieci i odpowiednio je zaopiekować. By mieli poczucie sprawczości i sensu, by mogli śmiało mówić o swoich pomysłach i by mogli realizować je w pracy z dziećmi. By byli zauważeni w tym, jak ważną rolę pełnią w życiu wielu młodych ludzi. Pedagodzy w BLISKO budują z dziećmi relacje, dzięki czemu dzieci czują się dobrze i bezpiecznie.

Jak to realizujemy?

Poprzez podejście bliskościowe, które ma swoje korzenie w rodzicielstwie bliskości, ale sięga dużo dalej. Wychodzi poza rodzinę i obejmuje wszystkie grupy wiekowe. W jego centrum znajduje się autentyczna relacja oparta na szacunku i zaufaniu. Ważna jest również empatyczna komunikacja własnych granic i akceptacja wszystkich emocji – zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych. W ten sposób tworzymy przyjazne środowisko edukacyjne. Idealnym dopełnieniem podejścia bliskościowego jest filozofia Reggio Emilia, która jest filarem BLISKO.

Skąd wiemy, że to ma sens?

arrow-yellow-icon

NAUKA I WIEDZA

Nasze działania opieramy na badaniach naukowych, głównie z dziedzin: neurobiologii, neurodydaktyki, pedagogiki i psychologii. W naszym zespole są osoby, które ukończyły Harvard University, a nasz program jest stworzony we współpracy z profesorami tej uczelni.

arrow-yellow-icon

DOŚWIADCZENIE

Jesteśmy praktykami z wieloletnim stażem. Jesteśmy rodzicami. Do projektu BLISKO przyszliśmy z różnych miejsc – również z placówek, gdzie byliśmy pedagogami, dyrektorami i właścicielami. Od czterech lat tworzymy Wioski bliskościowe, których jest już 70 w całej Polsce.

OTWÓRZ WIOSKĘ

Chcesz prowadzić własne przedszkole i żłobek? Damy Ci wiedzę, narzędzia, wsparcie i rozpoznawalność marki. Dołącz do największej w Polsce edukacyjnej sieci franczyzowej!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
jasny pokój z drewnianymi mebelkami i zabawkami dla dzieci

Często zadawane pytania

Dlatego, że słyszeliśmy od rodziców, że potrzeba edukacji alternatywnej, holistycznej i bliskościowej jest dużo większa niż wyobrażaliśmy sobie, tworząc kameralne Wioski dla dzieci. Dlatego, że nie wszyscy mogą pozwolić sobie na zapisanie dziecka do Wioski, biorąc pod uwagę wysokość czesnego – Wioski są i od początku były miejscami premium, z bardzo wysoką jakością i wysokim czesnym. Wielokrotnie słyszeliśmy od rodziców, że w Polsce potrzeba znacznie więcej żłobków i przedszkoli bliskościowych – również takich, które nie będą miały tego wszystkiego, co mają Wioski, nie muszą być tak piękne jak Wioski, nie muszą być tak bardzo osadzone w pedagogice Reggio Emilia, ale będą miały podejście bliskościowe realizowane tak, jak robi się to w Wioskach. Stworzyliśmy zatem nową markę BLISKO, pod którą otwieramy bliskościowe przedszkola i żłobki w całej Polsce. A Wioski stały się miejscami premium w ramach tej nowej, szerokiej i dającej duże możliwości rozwoju marki. BLISKO czerpie z doświadczenia Wiosek, a Wioski są sercem BLISKO.

Przedszkola i żłobki BLISKO różnią się od Wiosek w kilku obszarach. Po pierwsze, jest to liczebność grup i proporcje pedagogów do dzieci. W Wioskach grupy są kameralne, często całe Wioski są kameralne i jest w nich 5–8 dzieci. Na jednego pedagoga przypada 4–5 dzieci w Wioskach żłobkowych, a maks. 8 w Wioskach przedszkolnych. W placówkach BLISKO te proporcje najczęściej są wyższe. Jest to też podstawowa przyczyna różnicy w wysokości czesnego w placówkach BLISKO i Wioskach. A zarazem druga różnica – Wioski są droższe, inne przedszkola i żłobki w BLISKO mają niższe czesne. Kolejną różnicą jest realizacja filozofii Reggio Emilia i wynikające z tego podążanie za dzieckiem. W Wioskach (przedszkolu Reggio Emilia i żłobku Reggio Emilia) mamy możliwość w pełni podążać za potrzebami i pomysłami dzieci, nie ma podręczników czy kart pracy, każdego dnia są natomiast prowokacje edukacyjne. W placówkach BLISKO realizujemy podstawę programową, choć mamy też przestrzeń na elastyczność i zmiany. Różnice są też w procesie adaptacji – w placówkach BLISKO Adaptacja jest rozpisana na 5 dni po 2,5 godziny dziennie, ze stopniowym wycofywaniem się rodzica. W przypadku wyzwań założony pierwotnie czas na adaptację może zostać wydłużony. W Wioskach adaptacja nie podlega ograniczeniom czasowym, prowadzona jest indywidualnie, a jej tempo i forma dopasowywane są do potrzeb dziecka. Więcej szczegółów różniących placówki BLISKO od Wiosek można zobaczyć, przechodząc do menu głównego, do części: Nasze podejście, i wybierając po kolei tematy w tej sekcji – na każdej podstronie pokazaliśmy, jak dany temat realizowany jest w placówkach BLISKO, a co dodatkowo dają Wioski.

Poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego, który jest na stronie każdej placówki. Trzeba rozwinąć menu główne, wybrać, czy jest się zainteresowanym żłobkiem czy przedszkolem, BLISKO czy Wioską, a następnie wyświetli się lista placówek i mapa. Każda placówka ma swoją indywidualną stronę z opisem oferty i zdjęciami. Na każdej takiej stronie, po prawej stronie jest sekcja: Dołącz do nas, a w niej guzik: Wyślij zgłoszenie. Po kliknięciu otworzy się formularz z danymi do wypełnienia. Po wypełnieniu danych maks. w przeciągu 48 godzin w dni robocze zadzwoni ktoś z wybranej placówki, żeby odpowiedzieć na pytania i umówić się na spotkanie.

Każdy :) Każdy, kto chce prowadzić swoje miejsce opieki i edukacji oraz chce zmieniać obraz edukacji wczesnodziecięcej. Każdy, kto chce tworzyć edukację alternatywną. Każdy, kto chce poznać filozofię Reggio Emilia i prowadzić miejsce, które realizuje jego założenia. Każdy, kto marzył o własnym niepublicznym przedszkolu lub żłobku bliskościowym, ale nie wiedział, jak się zabrać do formalności i co po kolei trzeba zrobić, żeby takie miejsce prowadzić. Każdy, a zatem niezależnie od wykształcenia (do prowadzenia Wioski wykształcenie pedagogiczne nie jest konieczne) i doświadczenia w pracy z dziećmi. Dlaczego warto nie wyważać drzwi, które są otwarte i dlaczego warto otworzyć Wioskę z nami? Szczegóły opisaliśmy na stronie: Otwórz Wioskę.

Wioski to bardzo różne formy opieki i edukacji. W obszarze dla dzieci do lat 3 Wioska formalnie to: punkt opieki dziennej, klub dziecięcy lub żłobek niepubliczny. Mamy wśród Wiosek wszystkie te trzy formy opieki, które są zapisane w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W obszarze dla dzieci w wieku przedszkolnym Wioska to może być: punkt przedszkolny, niepubliczne przedszkole lub warsztaty dla przedszkolaków – formy opieki przewidziane w prawie oświatowym. Na każdej stronie każdej placówki mamy zaznaczone, jaką formą opieki jest to miejsce pod względem prawnym.

Tak :) Osoby, które są zainteresowane zapisaniem dziecka do Wioski, są zapraszane na rozmowę, która odbywa się właśnie w Wiosce. To bardzo miłe i ciepłe spotkanie, podczas którego nie siedzimy w gabinecie dyrektora, ale można zobaczyć całą przestrzeń Wioski.

Rodzice, pedagodzy i dzieci o BLISKO

Wioskę z podziwem obserwowałam już od jakiegoś czasu, aż w końcu córka dołączyła do grupy młodszych Wioskowiczów. „Z zewnątrz” wygląda to obiecująco, a wrażenia „z wewnątrz” są tylko lepsze - wspaniałe, opiekuńcze, empatyczne opiekunki-pedagożki, cudownie zagospodarowana przestrzeń do zabawy i odpoczynku, niesamowite propozycje zajęć. Szacunek do każdej osoby i zrozumienie dla różnych zachowań, a także nieustanne próby wsparcia w nawet najtrudniejszych, dziecięcych momentach to rzeczy, które niezmiennie mnie zachwycają, a wręcz rozczulają. Moja córka chyba nigdy nie była tak szczęśliwa idąc w jakieś miejsce i jest to dla mnie najlepsza rekomendacja tego miejsca. Do tego stopnia, że kiedy wychodzimy z Wioski, przytula mury, mówiąc „kocham moją Wioskę najbardzo”. Dziękujemy!

Iza | mama | WIOSKA MARZENIE | Bydgoszcz

 • ellipse
 • ellipse
 • ellipse
 • ellipse
 • ellipse
 • ellipse
 • ellipse
 • ellipse
 • ellipse
 • ellipse
 • ellipse
 • ellipse
 • ellipse
 • ellipse
 • ellipse
 • ellipse
parent-resources

MATERIAŁY DO POBRANIA

Łagodna adaptacja w żłobku i przedszkolu

PRZEWODNIK

Granice w wychowaniu małego dziecka

PORADNIK

Czego dzisiaj potrzebuję?

KARTY EDUKACYJNE

Co sprawdzać przy wyborze żłobka lub przedszkola?

CHECKLISTA

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej oznacza akceptację plików cookies.